Nowa rejestracja
Zapomniałeś hasła?
+48 669 731 168 (Po-Pt 7-17 godz.)
0 szt.
0,0 zł
Koszyk jest pusty. Chodźmy to naprawić!
Nie płać za wysyłkę! Dokup jeszcze za 99,0 zł a masz ją za darmo.
 
99,0 zł

Potrzebujesz porady?

Skontaktujcie się z Anetą!
+48 669 731 168
aneta@manucafe.pl

Dlaczego produkty od nas?

  • Dowóz za darmo nad 99 zl.
  • Zadowolonych klientów
  • Dostawa zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych

Opinie o Manutea.pl na Opineo.pl

 

 

 Regulamin

 

Poniższe warunki mają zastosowanie w sklepie www.manucafe.pl online. Warunki bliżej określają prawa i obowiązki sprzedającego i kupującego.

KONTAKT:

E-shop: Manucafe
Nazwa: MANU JTC, s.r.o. 
Adres: Nowa 369/10, 747 05, Opawa 5
REGON: 06539408
Zarejestrowana w Rejestrze Handlowym - Gmina Opawa
Telefon: +48 669 731 168
Email: aneta@manutea.pl
Kontakt: Hluczinska 1347/3a, Ludgerzowice, 747 14
Sklep: Hluczinska 1347/3a, Ludgerzowice, 747 14
Godziny otwarcia: Po - Pt 8:00 - 15:00

Sprzedający zobowiązuje się do szybkiej pisemnej lub elektronicznej korespondencji z kupującym, najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych.

Postanowienia ogólne

Wszystkie ceny towarów, które oferuje Sklep są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i podane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych towarów, jak również wprowadzania nowych towarów do sprzedaży na stronie sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania realizowanych akcji promocyjnych wraz ze zmianami cen. Więcej informacji na temat akceptowanych metod płatności są tutaj. Sprzedający nie wymaga żadnych opłat w zależności od sposobu płatności.

Kupujący zobowiązuje się do korzystania z komunikacji na odległość w zawarciu umowy kupna. Koszty poniesione przez kupującego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy nabycia (koszt dostępu do Internetu, koszty telefonu) ponoszone przez Kupującego, a koszty te nie odbiegają od standardowej stawki. Potwierdzenie umowy zawartej w formie innej niż w formie pisemnej ukazuje odchylenia od rzeczywistej treści wynegocjowanej umowy i nie jest zgodne z prawem.

Fotografie prezentowane na stronie internetowej odpowiadają sprzedanym towarom.

Warunki dostawy

Sprzedający dostarcza towar do kupującego w ciągu 5 dni po potwierdzeniu zamówienia, chyba że dana osoba wybrała inny termin dostawy. Jeżeli towary opisane są „dostępne w magazynie", sprzedawca wysyła towar w ciągu dwóch dni roboczych. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru i zapłaty. Kupujący powinien skontrolować towar przy jego otrzymaniu.

Dokumenty dotyczące towarów, w szczególności potwierdzenie i certyfikaty, są natychmiast wysyłane przez sprzedającego do kupującego w ciągu dwóch dni od daty otrzymania towaru przez konsumenta.

Na życzenie kupującego, sprzedający może potwierdzić na piśmie, w jakim stopniu umowa zobowiązuje i w jaki sposób kupujący może skorzystać ze swoich praw.

Cena i sposób dostawy

Jeśli sprzedający nie wywiąże się z terminu dostawy lub wysyłki towarów, towar do kupującego zostanie wysłany bezpłatnie i sprzedający zapewnia zniżki na cenę nabycia w wysokości 3% od wartości zamówienia. Pozostałe należności dla nabywcy zostają bez zmian.

Prawo do odstąpienia od umowy i anulowanie zamówienia

Kupujący może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania towaru lub ostatniej części dostawy, niezależnie od sposobu odbioru towaru lub zapłaty. Okres ten został zaprojektowany w celu umożliwienia nabywcy właściwego stopnia zapoznania się z naturą, cechami i funkcjami towarów.

Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili przed dostawą. Odstąpienie od umowy kupujący może wysyłać między innymi na adres sprzedawcy lub na adres e-mail aneta@manucafe.pl

Odstąpienie od umowy kupujący wysyła lub przekazuje w terminie 30 dni. Kupujący nie musi wskazywać przyczyny odstąpienia od umowy. Aby ułatwić komunikację, należy wycofać się z zakupu określając datę zakupu lub numer zamówienia, numer konta bankowego i wybrany sposób zwrotu zapłaty.

Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu kwoty odpowiadającej pełnej cenie towarów i opłacone koszty jej dostarczenia w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, w taki sam sposób jak płatności otrzymane od kupującego. Jeśli sprzedający oferuje różne sposoby dostawy towarów, nabywca jest zobowiązany do zwrotu najtańszej z nich. Najpóźniej w tym samym czasie kupujący po uzgodnieniu ze sprzedawcą, wysyła lub przekazuje zakupione towary. Towar powinien być zwrócony do sprzedawcy (nie za pobraniem) kompletny, najlepiej w oryginalnym opakowaniu, bez oznak zużycia lub uszkodzenia. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez nabywcę.

Jeżeli kupujący zwraca towar osobiście, sprzedający zwróci ww wpłaty w ciągu 7 dni po odstąpieniu od umowy przez kupującego.

Jeśli towary zwrócone są uszkodzone lub napoczęte przez kupującego, sprzedający ma prawo do odszkodowania od strony nabywcy do utraty wartości i przypisuje się mu prawo do zwrotu kosztów.

Wyjątki: Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów o świadczenie usług lub towarów, których cena zależy od wahań na rynkach finansowych niezależnych od sprzedawcy; (łącznie z napojami alkoholowymi.) W przypadku zamówień na dostawy towarów dostosowanych zgodnie z życzeniem konsumenta lub jego osobę i umów dotyczących towarów podlegających szybkiemu pogorszeniu oraz w przypadku towarów, które zostały nieodwracalnie zmieszane z innymi towarami lub wycofanych z zamkniętego pojemnika nie mogą być one zwrócone.

Standardowy formularz odstąpienia dostępny jest tutaj. Ale to nie jest ważne, jaki formularz wybierzesz, wystarczy napisać do nas na e-mail lub zadzwonić :-)

Prawa i obowiązki wykonania

JAKOŚĆ PRZY DOSTAWIE

Jeżeli towary przejęte nie są kompletne (np. nie podano właściwości lub produkt nie nadaje się do normalnego użytku lub uzgodnionego celu oraz jeśli ilość, miara, waga i jakość nie pasuje do pozostałych ustawowych, umownych lub wstępnie umownych parametrów), to sprzedający ponosi odpowiedzialność.

Kupujący ma prawo w ciągu dwóch lat od daty otrzymania towarów do zniżki cen lub zwrotu kosztów u sprzedawcy; jeśli charakter wady nie jest ostateczny (zwłaszcza jeśli można naprawić usterkę bez zbędnej zwłoki), można domagać się dostarczenia nowych produktów bez wad lub nowych części bez wad.

Jeśli żadna naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, na podstawie umowy, kupujący może zażądać zwrotu ceny zakupu w całości. W ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, zakłada się, że wada istniała w dostawie towarów. Sprzedający nie jest zobowiązany do zaspokojenia roszczenia kupującego, jeżeli może udowodnić, że kupujący spowodował wadę lub o niej wiedział.

OKREŚLENIE PRAW WADLIWOŚCI

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady powstałe po otrzymaniu towaru w okresie gwarancji 24 miesięcy lub w momencie składania wniosku w reklamacji, na opakowaniu lub w instrukcji.

W tym okresie, kupujący może złożyć reklamację o wadzie, która jest istotnym naruszeniem umowy (niezależnie od tego, czy wada jest usuwalna lub nieusuwalna):

  • usunięcie wad przez dostarczenie nowych towarów bez wady lub dostarczenia brakujących towarów;
  • bezpłatna wymiana;
  • rozsądne zniżki od ceny zakupu; lub
  • zwrot ceny zakupu w oparciu o wycofanie się z umowy.

Istotne jest, że naruszeniem umowy jest, gdy strona w chwili zawarcia umowy wiedziała lub powinna była wiedzieć, że druga strona nie zawarła umowy, chyba że naruszenie to przewidywano.

Wadliwy towar, który oznacza nieznaczne naruszenie umowy (niezależnie, jeśli wada jest usuwalna lub nieusuwalna), kupujący jest uprawniony do usunięcia wad lub do rozsądnego rabatu od ceny zakupu.

Jeśli wada wystąpiła po ponownej naprawie (trzeci zarzut tej samej wady lub czwarty- różnych wad) lub towary mają większą liczbę wad (przynajmniej trzy wady jednocześnie), kupujący może skorzystać z prawa do ulgi w stosunku do ceny zakupu, wymiany towaru lub odstąpienia od umowy.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem lub niestosowanie się do instrukcji użycia. Dla wybranych towarów dla nabywcy, sprzedający zobowiązuje się oferować rozszerzoną umowę gwarancyjną.

Reklamacje

Reklamacja zakupionego towaru jest możliwa po przedstawieniu przez Kupującego dowodu zakupu (paragon, faktura VAT lub inny dowód zakupu pozwalający jednoznacznie potwierdzić, iż nabyto towar w sklepie MANU, tj.: wyciąg z karty lub konta).

2. Kupujący zobowiązany jest do zgłoszenia wszelkich braków bądź też wad zakupionego w Sklepie towaru w terminie nie później niż 48 godzin od dnia otrzymania przesyłki na adres: aneta@manucafe.pl. Warto również potwierdzić telefonicznie zgłoszenie braków bądź wad towaru, co pozwoli na uniknięcie sytuacji, gdy e-mail nie dotrze do Sprzedającego.

Reklamacje dotyczące wszelkich uszkodzeń mechanicznych, które powstały w trakcie transportu będą rozpatrywane w sytuacji, kiedy podczas odbioru Kupujący spisał z dostawcą protokół reklamacyjny.

Reklamacje zgłaszane przez Kupujących są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od ich zgłoszenia lub dostarczenia wadliwego towaru. Po tym czasie Sprzedający zawiadamia Kupującego o wyniku reklamacji poprzez pocztę elektroniczną (skrzynkę e-mail Kupującego).

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy, która jest zawierana pomiędzy Kupującym a firmą Manu JTC.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość do zmiany treści i postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym do umów, które zostały zawarte przed zmianą regulaminu obowiązywać będzie wersja Regulaminu sprzed daty złożenia zamówienia przez Kupującego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu www.manucafe.pl

Kupujący składając zamówienie akceptuje postanowienia Regulaminu.

We wszystkich innych sprawach, które nie zostały uregulowane powyższym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisy Ustawy o ochronie konsumentów jak również o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Możesz zrezygnować w każdej chwili. Newsletter będzie wysyłany co 2 tygodnie.
Obsługa klienta
Dla partnerów

Prezent przy każdym zakupie | Warunki dla firm| Zniżka za pierwszy zakup »