Nowa rejestracja
Zapomniałeś hasła?
+48 669 731 168 (Po-Pt 7-16 godz.)
0 szt.
0,0 zł
Koszyk jest pusty. Chodźmy to naprawić!
Nie płać za wysyłkę! Dokup jeszcze za 99,0 zł a masz ją za darmo.
 
99,0 zł

Potrzebujesz porady?

Skontaktuj się z Anetą (Po-Pt 7-16 godz.)!
+48 669 731 168
aneta@manucafe.pl

Dlaczego produkty od nas?

 • Dowóz za darmo nad 99 zl.
 • Zadowolonych klientów
 • Dostawa zazwyczaj w ciągu 2 dni roboczych

Opinie o Manutea.pl na Opineo.pl

 

 

 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych w celu realizacji umowy jest sprzedawca.

Identyfikator i dane kontaktowe administratora

 • Firma/imię i nazwisko: MANU JTC, sp. z o.o.
 • Siedziba: ul. Nowa 369/10, Opava - Małe Hosztice
 • REGON: 06539408
 • NIP: PL5263213919
 • Telefon: +48 669 731 168
 • E-mail: aneta@manucafe.pl
 • Adres do kontaktu: ul. Hluczyńska 1347/3a, 747 14 Ludgerzowice

Cel przetwarzania, zakres danych osobowych o podstawa prawna

Kupujący powinien być świadomy tego, że w celu zawarcia umowy kupna, jej późniejszego wykonania (przygotowania zamówienia, zapewnienia transportu oraz dostawy) oraz ewentualnego rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych, administrator przetwarza i przechowuje zgodnie z rozporządzeniem Rady i Parlamentu Europejskiego (EU) 2016/679, „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych” RODO, jego dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, e-mail oraz numer telefonu.

Prawną podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 • art.6 par.1 lit. b) RODO, wypełnianie umowy, której stroną jest kupujący,
 • uzasadnione zainteresowanie administratora w zapewnienia marketingu bezpośredniego (zwłaszcza do wysyłania informacji handlowych i newsletteru) zgodnie z art. 6 ust. 1 f) GDPR,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu świadczenia marketingu bezpośredniego (zwłaszcza do wysyłania wiadomości handlowych i newsletteru) zgodnie z art. 6 ust. 1 a) GDPR w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Sb., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku braku zamówienia towarów lub usług.

Kategoria odbiorców/odbiorcy danych osobowych

Administrator zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych kupującego innym podmiotom, niż następujące:

a) firmie kurierskiej, którą kupujący wybierze w formularzu zamówienia w celu dostarczenia zamówionego towaru, lista dostawców jest dostępna na naszych stronach internetowych, przy czym dane będą udostępniane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, e-mail oraz numer telefonu;

b) Właścicielowi portalu Opineo.pl przygotowującemu i wysyłającemu ankiety satysfakcji klienta w ramach programu „Uwierzytelnione przez klienta", w którym uczestniczy nasz sklep internetowy. Prawną podstawą przetwarzania danych osobowych jest art.6 par.1 lit. f) RODO, uzasadniony interes administratora danych polegający na określeniu satysfakcji kupującego z dokonanego zakupu. Ankiety mogą być wysyłane do wszystkich klientów, którzy nie odmówili ich otrzymywania wmyśl § 7 ust. 3 ustawy o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego (Dz. U. nr 480/2004), każdorazowo po dokonaniu zakupu w sklepie internetowym. Właściciel portalu Opineo.pl jest uprawniony do użycia otrzymanego adresu e-mail wyłącznie w celu przygotowanie i przesłania ankiety satysfakcji klienta w rozumieniu warunków programu „Uwierzytelnione przez klienta” dostępnych na stronie internetowej: https://www.opineo.pl/i/dla-uzytkownika/regulamin-dla-uzytkownikow-serwisu. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania ankiet satysfakcji klienta w ramach programu „Uwierzytelnione przez klienta”, wykorzystując do tego link rezygnacji umieszczony w wiadomości e-mail z ankietą. Po otrzymaniu rezygnacji, ankiety nie będą wysyłane kupującemu.

Okres przechowywania

Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez czas potrzebny na realizację zamówienia (przygotowanie, zapewnienie transportu, dostarczenie) rozszerzony dodatkowo o okres udzielonej gwarancji (24 miesiące od dostarczenia towaru) bądź o okres gwarancji zapisanej w umowie.

Kupujący powinien być również świadomy tego, że administrator zgodnie z § 35 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 235/2004), ma obowiązek przechowywania dokumentów podatkowych przez okres 10 lat po zakończeniu roku podatkowego, w którym transakcja miała miejsce (oznacza to, że po zakupieniu towaru w ciągu roku 2008, faktura dokumentująca tą transakcję powinna być przechowywana do końca 2028 roku). Dokument podatkowy może zawierać następujące dane: imię, nazwisko, adres, e-mail oraz numer telefonu.

Prawa klienta w odniesieniu do danych osobowych

Kupujący zgodnie z art. 15 do 21 RODO ma prawo:

 • a) dostępu do danych osobowych, w celu uzyskania od administratora potwierdzenia, że jego dane osobowe są lub nie są przetwarzane i jeżeli są, to ma prawo wglądu do tych danych oraz do informacji wyszczególnionych w art. 15 RODO;
 • b) do poprawy nieprawidłowych informacji, które go dotyczą, uzupełnienia niekompletnych danych wymaganych w procesie przetwarzania, poprzez dostarczenie dodatkowego oświadczenia zgodnie z art. 16 RODO;
 • c) do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), które polega na tym, że administrator jest zobowiązany bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe dotyczące kupującego, jeżeli nie są już potrzebne do realizacji zamówienia chyba, że istnieją inne przesłanki prawne do ich dalszego przetwarzania;
 • d) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 • e) do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO;
 • f) do wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO.

Administrator dostarcza klientowi, na jego wniosek, informacji o podjętych środkach bezpieczeństwa najpóźniej w ciągu 15 dni od jego otrzymania.

Administrator zobowiązuje się udostępnić klientowi w przypadku, gdy ten skorzysta z prawa dostępu do swoich danych osobowych, bezpłatnie oprócz pierwszej i drugą kopię przetwarzanych danych, gdy klient jej zażąda.

W przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, klient ma prawo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym i złożyć mu skargę.

Możesz zrezygnować w każdej chwili. Newsletter będzie wysyłany co 2 tygodnie.
Zapisując się do otrzymywania informacji o promocjach, nowościach i ciekawostkach wyrażasz zgode na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Warunki dla firm | Zniżka za zapisanie się do ManuTips »